Góry polsko – słowackie

Góry polsko – słowackie

Tatry to pasmo górskie, które znajduje się na granicy Polski i Słowacji. Najwyższy w Polsce szczyt, Rysy, jest jednym z niższych wierzchołków tego wzniesienia – najwyższy wierzchołek Rysów znajduje się bowiem po stronie słowackiej. Na Rysy można się wspiąć zarówno od strony słowackiej (tylko w okresie letnim) i polskiej. Przejście graniczne między Polską a Słowacją, które znajdowało się w Tatrach już dzisiaj nie obowiązuje – w całej Unii Europejskiej można się swobodnie przemieszczać. Wielu turystów przyjeżdżających do Zakopanego korzysta z bliskości granicy i wyrusza także na słowacką stronę. Tam można również zdobyć kilka tatrzańskich szczytów, zwiedzić miasteczka. Zanim w Słowacji wprowadzono euro, polscy turyści wybierali się tam również na zakupy. Korzystne ceny słodyczy i alkoholi zachęcały do zakupów w przygranicznych miejscowościach słowackich, w których praktycznie wszyscy mówią i po polsku, i po słowacku. Słowaccy górale żyją w przyjaźni z polskimi – bardzo dobrze można to zaobserwować jadąc w Pieniny, gdzie Dunajcem spływają tratwy z pozdrawiającymi się flisakami słowackimi i polskimi. Słowacka część Tatr kusi turystów, ale większość z nich i tak pozostaje wierna Zakopanemu i polskiej stronie tych gór. Najbardziej kusząca zdobywców jest góra, znajdująca się po drugiej stronie Tatr i uchodząca na jej najwyższy szczyt, czyli Gerlach.