Na szlaku Sandomierskim

Na szlaku Sandomierskim

W szlaku sandomierskim przedstawia się polskie dziedzictwo, które wynika również z projektu Szlaku Jagiellońskiego. Wynikał ten pomysł przede wszystkim z reaktywowania traktu Kraków-Sandomierz-Lublin-Wilno. W tym projekcie biorą udział przedsiębiorcy, samorządy, stowarzyszenia, indywidualni pasjonaci. W lublinie obył się w roku 2005 zjazd organizatorów szlaku, a rok później wyruszyła nim ekspedycja rowerowo samochodowa. Występuje w Sandomierzu wiele przedsięwzięć o zasięgu lokalnym, jak i regionalnym. Na przykład, w roku 2006 pojawiły się Jarmarki Jagiellońskie. Ma to na celu przywrócenie ruchu na szlaku, poprzez objazd szkoleniowy, warsztaty marketingowe, zwiedzanie lublina, spotkania w Centrum Kultury. Nasz wyjazd do Sandomierza może zostać ciekawie przemyślany. W jaki sposób? Należy tutaj zainteresować się możliwościami, które jest w stanie przedstawić nam Sandomierski Ratusz. Został on wybudowany w XIV wieku. Stanowi jeden z najpiękniejszych ratuszy renesansowych w naszym kraju. Dlatego jego zwiedzenie wydaje się być dla turystów niemalże obowiązkowe. Następnie należy wziąć pod uwagę sam zamek sandomierski. Został on także wzniesiony w tym okresie, na miejscu dawniejszego rodu. Przedstawia nam pewne przemiany, jak i nawarstwienia historyczne, które należy w tym kierunku poznać.