O tatrzańskich jaskiniach

O tatrzańskich jaskiniach

Dla osób, którym nie obca jest speleologia tatrzańskie jaskinie są wielką atrakcją. Podziemny świat tych gór jest bardzo rozległy mimo że jaskinie występują przede wszystkim w Tatrach Zachodnich. Ich największe skupisko znajduje się w otoczeniu Doliny Kościeliskiej. Z tatrzańskich dolin tylko nieliczne nadają się do zwiedzania turystycznego. Spośród 500 tatrzańskich jaskiń dla speleologów udostępnionych jest jedynie 38. Wejście do nich możliwe jest tylko ze specjalnym zezwoleniem. Zezwolenie takie mogą otrzymać jedynie osoby, które są członkami Polskiego Związku Alpinizmu, a oprócz tego posiadają odpowiednie kwalifikacje. Największą tatrzańską jaskinią jest położona w masywie Czerwonych Wierchów jaskinia Wielka Śnieżna. W 1996 roku odkryte zostało jej połączenie z jaskinią Wielką Litworową. Na terenie TPN dla zwykłych turystów udostępniono 6 jaskiń, z których 5 znajduje się w Dolinie Kościeliskiej. Jedną z tych jaskiń jest odkryta w 1934 roku Jaskinia Mroźna. Jaskinia od 1958 roku jest oświetlona, trasa wycieczkowa liczy około 0,5 km, jej przejście zajmuje około 40 min. Szlak, który został poprowadzony przez jaskinię jest szlakiem jednokierunkowym. We wnętrzu jaskini możemy podziwiać bogatą szatę naciekową. Aby wejść do jaskini konieczne jest wykupienie biletu. Bilet ten jest niezależny od wcześniej już wykupionego biletu, który upoważnia nas jedynie do wejścia na teren doliny.