Polski mały Rzym

Polski mały Rzym

Sandomierz bywa czasem nazywany „małym Rzymem”gdyż podobnie jak Rzym położony jest na siedmiu wzgórzach. Najsłynniejszym mieszkańcem Sandomierza był żyjący w XVI wieku kompozytor Mikołaj Gomółka, który znany jest przede wszystkim jako autor melodii do „Psałterza polskiego”autorstwa Jana Kochanowskiego. Jego Stare Miasto położone jest na skraju nadwiślańskiej skarpy, a jednym z zabytków kościół katedralny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Katedrę wzniesiono na miejscu romańskiego kościoła,który został zniszczony przez Tatarów w XIII wieku. Katedrę budowano etapami począwszy od połowy XIV wieku. Ostatecznie budowa została zakończona w pierwszych latach XV wieku. W wieku XVII została przebudowana. Ściany prezbiterium zdobią polichromie pochodzące z XV wieku, a niektóre elementy wyposażenia kościoła pochodzą z wieków XV,XVI i XVII. W ołtarzu głównym katedry znajdował się obraz Narodzenia Najświętszej Marii Panny pędzla Łukasza Orłowskiego. Obraz pochodzi z XVIII wieku, został odkryty przypadkowo podczas prac konserwatorskich, które prowadzone były w katedrze w 2008 roku. Po konserwacji obraz powrócił do katedry,ale został umieszczony w innym miejscu kościoła. Prze miasto przebiega wiele szlaków turystycznych. Jednym z nich jest tarnobrzesko-niżański Szlak Architektury Drewnianej.