Sandomierz – miasto na styku różnych szlaków

Sandomierz – miasto na styku różnych szlaków

Sandomierz jest miastem starym, prawa miejskie otrzymało przed 1227 rokiem, co oznacza, że jego początki można nawet z dużym marginesem błędu datować na przynajmniej 100 lat wcześniej. W średniowieczu, a także późniejszych epokach, kiedy miasto leżało prawie w środku Polski, która swoimi granicami sięgała wiele dalej niż dzisiaj, pełniło ono funkcje ważnego ośrodka, handlowego i było ważnym węzłem komunikacyjnym. Nic dziwnego, ze w Sandomierzu krzyżują się różne szlaki. Nie tylko rowerowe czy turystyczne. Przez Sandomierz przebiega m.in. szlak cysterski, szlak św. Jakuba, Via Jagiellonica czy szlak architektury drewnianej. Władze województwa wytyczyły też szlaki: winiarski, jabłkowy i już w samym Sandomierzu szlak, który nosi wdzięczną nazwę”Tropem Ojca Mateusza”. Co za tym idzie, przybywając do Sandomierza, nawet na dłuższy okres mamy gwarancję, że codziennie będziemy mogli korzystać z dobrodziejstw innego szlaku. Możemy wybrać się na wycieczkę trasą, która łączyła dwie stolice państwa polsko-litewskiego, bądź pójść w ślady pątników, którzy szli do Santiago de Compostela, by błagać o łaski św. Jakuba. Początek małopolskiej części znajdował się właśnie w Sandomierzu, gdzie można zobaczyć słup, na którym wymalowano muszlę Jakubową – uniwersalny znacznik na drodze do Composteli.