Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Niezwykle istotną rolę w górach pełnią ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Każdy turysta wybierający się w góry, nawet na najmniejsze wzniesienie, powinien mieć w telefonie zapisany numer do pogotowia, a przy trudniejszych i dłuższych wyprawach zostawić w oddziale informacje o tym, z kim wyszedł, kiedy i gdzie. Ratownicy przechodzą specjalne kursy, dzięki którym udaje im się odnaleźć wyziębionych i zagubionych na szlakach turystów. Niestety czasami ich trudy idą na marne, ponieważ lawiny lub wypadki na trasach górskich nie dają turystom żadnych szans. Dlatego też należy śledzić wszelkie informacje, ogłoszenia publikowane przez Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Takie komunikaty dotyczą zagrożenia lawinowego, pogody, zakazu wchodzenia na niektóre szczyty. Poza tym, pogotowie spełnia także inne funkcje – razem z fundacją dba o porządek na szlakach, o zachowanie naturalnego środowiska w Tatrach. Z pogotowiem współpracują taternicy, przewodnicy wysokogórscy. Pracownicy TOPR organizują wycieczki w góry, ale również inne atrakcje, dzięki którym zbierają fundusze, które wspomagają działanie pogotowia. Bardzo ważne dla turystów wybierających się w góry jest bycie w kontakcie z pracownikami TOPR (codziennie ratownicy pełnią dyżury), stosowanie się do ich zaleceń i zakazów – w końcu to oni są fachowcami w poruszaniu się w terenach wysokogórskich.