Zabytki architektury sakralnej

Zabytki architektury sakralnej

Na turystów przyjeżdżających do Sandomierza czeka wiele pochodzących z różnych okresów zabytków architektury sakralnej. Znajduje się wśród nich kościół pod wezwaniem świętego Józefa i poreformacki zespół klasztorny. Spośród zabytkowych kościołów miasta ten kościół jest najmłodszy. Wybudowany został w latach 1679 -1689 przez ojców franciszkanów reformatów. Wraz z gmachem kościoła został zbudowany został klasztor. Za materiał budowlany do budowy kościoła zostały użyte materiały pochodzące ze zniszczonego przez opuszczających miasto Szwedów zamku. Kościół jest budynkiem jednonawowym, został zbudowany w stylu barokowym. Znajdujące się we wnętrzach kościoła ołtarze pochodzą z wieku XIX. Nad tęczą znajduje się namalowany w XX wieku obraz, który przedstawia postacie świętych Dominika i Franciszka. W podziemiach kościoła znajduje się szklana trumna z dobrze zachowanymi zwłokami Teresy Izabeli Morsztynówny, która zmarła w XVII wieku. Kościół otacza mur, na dziedzińcu kościoła znajdują się pochodzące z II połowy XVIII wieku kapliczki będące stacjami Drogi Krzyżowej. Kościół i klasztor położone są na wzgórzu, które nosi nazwę Czwartek. Nazwa wzgórza pochodzi od odbywających się niegdyś właśnie w ten dzień tygodnia targów. W mieście znajduje się także barokowa synagoga.