Żydzi w Sandomierzu

Żydzi w Sandomierzu

W okresie średniowiecza w Sandomierzu istniała jedna z największych na obszarze Małopolski (Sandomierz historycznie należał do Małopolski) gmina żydowska. Żydowska ludność miasta została wymordowana w latach II wojny światowej. Jednym ze świadectw obecności żydowskich mieszkańców Sandomierza jest zachowana synagoga. Budynek obecnie istniejącej synagogi został wzniesiony w 1768 roku. Sala modlitwy nakryta jest krzyżowo-kolebkowym sklepieniem, na którym zachowały się resztki pochodzących z XVIII i XIX wieku polichromii. Budynek synagogi mieści dzisiaj siedzibę Archiwum Państwowego. Podczas pobytu w mieście warto zwrócić uwagę na kamienicę Oleśnickich. Spośród zachowanych w mieście mieszczańskich kamienic ta jest zachowana najlepiej. Swój obecny kształt kamienica zawdzięcza przeprowadzonej w XVIII wieku przebudowie. W kamienicy w 1570 roku miała miejsce „Zgoda Sandomierska”. „Zgoda Sandomierska”to synod generalny polskich protestantów. Uczestniczyli w nim arianie,bracia czescy i arianie. Na synodzie podpisane zostało porozumienie w myśl,którego w Polsce z powodu różnic wyznaniowych nie będą prowadzone wojny religijne. Było to równoznaczne z wprowadzeniem w naszym kraju tolerancji religijnej. W kamienicy Oleśnickich znajduje się wejście do Podziemnej Trasy Turystycznej,która jest jedną z atrakcji miasta.