Na Szpiglasową Przełęcz

Na Szpiglasową Przełęcz

Z Morskiego Oka prowadzi nie tylko szlak na Rysy, ale również na Szpiglasową Przełęcz. Jest to szlak niezwykle atrakcyjny widokowo. Pokonanie szlaku tylko do przełęczy zajmuje około dwóch godzin. Istnieje jednak możliwość kontynuowania wycieczki do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Pokonanie szlaku od Morskiego Oka do schroniska zajmuje około 4 godzin. Szlak ten nie jest szlakiem trudnym, jedynie jego końcowy odcinek przed przełęczą prowadzi w ekspozycji. Trudność szlaku jednak wzrasta kiedy zalega na nim śnieg lub jest on oblodzony. Szlak na Szpiglasową zaczyna się na placu przed Starym Schroniskiem i prowadzi kolejno przez żleb Marchwiczny, Urwany i Szeroki. Żleby te są bardzo niebezpieczne zimą, często schodzą nimi lawiny. Po mniej więcej godzinie wspinaczki szlak doprowadza nas do progu Dolinki za Mnichem, a następnie, stale wznosząc się w górę, na zbocze Miedzianego. Stąd już pozostało nam do przejścia jedynie kilka metrów do Szpiglasowej Przełęczy. Z przełęczy, w kierunku północnym widnieje Dolina Pięciu Stawów Polskich i Kozie Wierchy. Szlak do Doliny Pięciu Stawów prowadzi początkowo ciągiem łańcuchów, po przejściu których szlak prowadzi pod skałę Kosturów. Przy schodzeniu mamy okazję podziwiać Świnicę, Kozie Wierchy i Wielki Staw. Po około 1 i 15 minutach dochodzimy do niebieskiego szlaku, który prowadzi na Zawrat. Od tego miejsca pozostało nam około 1/2 godziny marszu do schroniska.