Prezentacja zamku sandomierskieg

Prezentacja zamku sandomierskieg

Możliwości zwiedzania w Sandomierzu ukazuje nam zamek sandomierski. Co możemy o nim powiedzieć? Warto wskazać, że wzniesiony został w XIV wieku, na miejscu dawnego grodu. Następnie został on przebudowany, gdzie w wyniku przemian, nawarstwień historycznych, stanowi siedzibę muzeum okręgowego. Ten zamek był zbudowany na miejscu pierwotnej wartowni, która występuje na wzgórzu przynajmniej od X wieku. To badania archeologiczne wskazały istnienie tego pierwotnego grodu. Rok 1139 to czas, kiedy Sandomierz okazał się stolicą księstwa dzielnicowego. Wtedy to gród był rezydencją książęcą. Terenów do zwiedzania w Sandomierzu jest bardzo wiele. Należy poświęcić wiele czasu na poznanie takich zabytków, jak zamek, czy jeszcze bramę opatowską. Każdy z nich przedstawia nam nowe możliwości tego miasta, jak i historię całego kraju. W bramie opatowskiej możemy zainteresować się fragmentami średniowiecznych murów obronnych, jak i furty dominikańskiej. Została ta brama wjazdowa wzniesiona z fundacji Kazimierza Wielkiego. Dawniej występowały aż cztery takie bramy, od północy Zawichojska, od południa Krakowska, od wschodu Lubelska. Kolejnym miejscem, którego turyści nie powinni opuścić, to zespół klasztorny dominikanów. Znajduje się on przy kościele świętego Jakuba, a istnieje już od roku 1226, przedstawia bogatą dekorację.